Podmienky

Zaregistrovaním na stránke www.dobrovolnictvo.info (s rovnakými stránkami s presmerovaním na ňu: www.dobrovolnik.info, www.dobrovolnici.info, www.volunteer.go-ok.eu, www.dobrovolnictvo.go-ok.eu) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v občianskom združení go-ok, o.z. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy dobrovoľníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, telefonicky alebo elektronicky odvolať. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Uvedené údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám.

Všetky dobrovoľnícke činnosti pre občianske združenie go-ok, o.z. sa vykonávajú v podmienkach neohrozujúcich zdravie dobrovoľníka a pokiaľ to nie je písomne dohodnuté, robí takéto činnosti dobrovoľník na vlastnú zodpovednosť.