O nás

Sme inovátori, aktivisti, architekti, „vozičkári“, dobrovoľníci… Náš tím pracuje pod hlavičkou go-ok a pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, ľudí monitorujúcich v teréne, programátorov; vlastne z ľudí, ktorí sa snažia šíriť osvetu a tvoriť lepší svet s konkrétnymi riešeniami v oblasti bezbariérovosti. Naše aktivity sú zamerané na tému bezbariérovosť a vyvíjanie mobilných aplikácii.

Momentálne sa venujeme kľúčovému projektu HendiKup